top of page

RETOURNEREN


 

​Je hebt als klant het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder motivering en zonder betaling van een boete, de overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een product te herroepen en dit conform de hierna weergeven voorwaarden en modaliteiten.*
 

*Met uitzondering van:
 

 1. De prijs van de producten of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop Figured Out geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
   

 2. De geleverde goederen zijn specifiek gemaakt op maat van de klant, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
   

 3. De geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar;
   

 4. De verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
   

 5. De geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
   

 6. De geleverde goederen zijn alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop Figured Out geen invloed heeft;

​Hoe retourneer ik?

 

Om te retourneren maak je gebruik van het contactformulier op onze webshop.

Dit doe je binnen de periode van 14 dagen na ontvangst van de producten.

 

De klant zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking naar het retouradres Nieuwdorpstraat 14, 3450 Geetbets.
 

Hou telkens je verzendbewijs bij om enige ongemakken te voorkomen!

 

Kosten retourneren

De klant draagt altijd de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten.

 

TERUGBETALING​
 

​Binnen 14 dagen na de melding van herroeping aan Figured Out en op voorwaarde dat de klant de producten daadwerkelijk heeft teruggestuurd (minstens een bewijs van terugzending voorlegt) of terugbezorgd aan Figured Out wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de bestelling heeft betaald.

bottom of page